Aktuální informace z domova

Vážené rodiny, vážení opatrovníci

proběhlo další plošné testování klientů a zaměstnanců domova antigenními testy. Onemocnění COVID-19 pozvolna prochází našim zařízením. Již se uzdravují první klienti a zaměstnanci.

V tuto chvíli stále není možné povolit návštěvy, vzhledem k tomu, že je naše zařízení v karanténě na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje. O ukončení zákazu návštěv a za jakých podmínek budou moci návštěvy probíhat, vás budeme včas informovat.

Pobyty klientů doma na vánoční svátky budou umožněny. Na klienty, kteří onemocnění již prodělali, se po vyléčení vztahuje 90ti denní ochranná lhůta. Klienti, kteří onemocnění COVID-19 neprodělali mohou na vánoční svátky domů také, ale v případě, kdy by se poté onemocnění u klienta potvrdilo, je nutné počítat s nařízením domácí karantény klienta.

Dotazy ohledně zdravotního stavu klientů směřujte prosím na vedoucí úseku zdravotního a přímé péče I. paní Martinu Málkovou na telefonním čísle +420 604 633 840.

Za DSS Chotělice Mgr. Bc. Lenka Žilková