Informace k návštěvám v DSS Chotělice a pobytům klientů mimo zařízení

Vážené rodiny a návštěvy,

pro uskutečnění návštěvy je zapotřebí dodržení těchto podmínek:

 • Návštěvníci nahlásí telefonicky minimálně 48 hodin předem datum a čas návštěvy na tel.: 495 496 204, klapka 12 (sesterna). Posloupnost návštěv koriguje zdravotní sestra dle diáře.
 • Prosíme, pokud se na domluvenou návštěvu nemůžete dostavit, taktéž nás telefonicky informujte na stejném telefonním čísle
 • Návštěva bude omezena na dobu maximálně 90 minut, ke klientovi mohou přijít současně max. 2 osoby
 • Návštěva musí doložit:

doklad o negativním antigenním POC testu na SARS-CoV-2 vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem nebo SMS zaslanou odběrovým místem, který nesmí být v den a čas návštěvy starší více než 72 hodin nebo

doklad o negativním PCR testu na SARS-CoV-2 vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem nebo SMS zaslanou odběrovým místem, který nesmí být v den a čas návštěvy starší více než 7 dní nebo

potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení, že osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem nebo

potvrzení od školy nebo čestné prohlášení zákonného zástupce osoby, že osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

 • Test se nevyžaduje, pokud:

osoba COVID-19 prodělala a v případě pozitivního výsledku testu byla dodržena izolace dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a dále neuplynulo od obdržení SMS více než 180 dní

nebo má vystavený certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a u očkování uplynulo:

od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka nebo

od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka nebo

od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

 • Návštěva je povinna mít při vstupu do domova i po celou dobu pobytu v budově zakryté dýchací cesty (nos i ústa) vlastním respirátorem (minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu)
 • Žádáme návštěvy, aby se vyvarovaly kontaktu s ostatními klienty a dodržovaly od ostatních klientů odstup minimálně 2 metry
 • Z důvodu preventivního opatření není možný volný nekontrolovaný pohyb osob po celém areálu domova
 • Návštěvy probíhají v návštěvní místnosti
 • Návštěva při příchodu do domova zazvoní u bezbariérového hlavního vchodu (u návštěvní místnosti) a vyčká na příchod zdravotní sestry ve službě
 • Návštěvě bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem, návštěva použije dezinfekci na ruce
 • Každý návštěvník vyplní prohlášení o bezinfekčnosti a předá ho zdravotní sestře
 • Formulář prohlášení o bezinfekčnosti ke stažení zde: Prohlášení o bezinfekčnosti
 • Pokud chcete přinést svému blízkému něco dobrého, je to možné
 • Balíčky pro klienty ponechá návštěva v návštěvní místnosti
 • Návštěvníci nebudou vstupovat do jiných prostor, než je domluveno
 • Ukončení návštěvy hlásí návštěvníci zdravotní sestře – telefonicky nebo zazvoní u bezbariérového hlavního vchodu

Pobyty klientů mimo DSS Chotělice

Klient, který onemocnění COVID-19 doposud neprodělal nebo je v situaci, kdy došlo k uplynutí 180ti denní ochranné lhůty, bude po návratu do zařízení otestován antigenním POC testem a půjde do oddělených prostor. Po pěti dnech bude klientovi proveden druhý antigenní POC test. V případě negativních výsledků obou testů bude pobyt klienta v oddělených prostorech ukončen.

Klient, který onemocnění COVID-19 prodělal a v případě pozitivního výsledku byla dodržena izolace dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a dále neuplynulo od obdržení SMS více než 180 dní nebo má vystavený certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebude po návratu do domova muset podstoupit antigenní POC test ani být ubytován v oddělených prostorech.

V případě potřeby, při pobytu klienta mimo DSS Chotělice, vám na požádání poskytne zdravotní sestra kopii certifikátu o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 pro klienta.

Všem návštěvníkům a rodinám děkujeme za respektování opatření.

Za tým managementu DSS Chotělice

Mgr. Bc. Lenka Žilková, sociální pracovnice