Informace k návštěvám v DSS Chotělice a pobytům klientů mimo zařízení

Vážené rodiny a návštěvy,

návštěvy v našem Domově budou již probíhat bez omezení.

  • Návštěva je pouze povinna mít při vstupu do Domova i po celou dobu pobytu v budově zakryté dýchací cesty (nos i ústa) vlastním respirátorem (minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu)
  • Návštěva již nemusí dokládat potvrzení o negativním testu, prodělání onemocnění nebo certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a nemusí vyplňovat prohlášení o bezinfekčnosti
  • Návštěva není nijak časově omezena a není omezen počet osob, které mohou ke klientovi na návštěvu přijít
  • Doporučujeme nahlásit telefonicky předem datum a čas návštěvy na tel.: 495 496 204, klapka 12 (sesterna) a informovat se, zda nebude klient v tuto dobu pobývat mimo zařízení (lékař, akce, apod.)
  • Návštěvy probíhají v návštěvní místnosti nebo v zahradě areálu DSS Chotělice
  • Návštěva při příchodu do Domova zazvoní u bezbariérového hlavního vchodu (u návštěvní místnosti) a vyčká na příchod zdravotní sestry ve službě
  • Návštěvníci nebudou vstupovat do jiných prostor, než je domluveno
  • Ukončení návštěvy hlásí návštěvníci zdravotní sestře – telefonicky nebo zazvoní u bezbariérového hlavního vchodu

Pobyty klientů mimo DSS Chotělice

Pobyty klientů mimo DSS Chotělice již probíhají bez jakýchkoli protiepidemických opatření a omezení.

V případě potřeby, při pobytu klienta mimo DSS Chotělice, vám na požádání poskytne zdravotní sestra kopii certifikátu o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 pro klienta.

Za tým managementu DSS Chotělice

Mgr. Bc. Lenka Žilková, sociální pracovnice