Kurz první pomoci

Dne 6. 6. 2018 absolvovali klienti domova kurz poskytnutí první pomoci. Byli vyškoleni ve zvládání krizových situací v souvislosti s nalezením osoby v bezvědomí a zahájením srdeční masáže.