Nové bydlení pro naše klienty

Domov sociálních služeb Chotělice – Nové bydlení pro naše klienty

V rámci moderního trendu Transformace sociálních služeb, do něhož jsme zapojeni, děláme již viditelné kroky. V průběhu měsíce října se přestěhovali s podporou pracovníků 4 klienti do nového zařízení Domova pro osoby s postižením do Roudničky u Hradce Králové. Středisko v Roudničce nad Labem má celkovou kapacitu 18 klientů a je zřizován královéhradeckým krajem, pod vedením Domova Dědina Opočno. Tento domov je určen osobám s vysokou mírou podpory a tomu přizpůsoben i ve vybavení pro imobilní osoby. Např. prostory pro rehabilitaci klientů, masáže a magnetoterapii. Věříme, že se zde bude klientům líbit a budou mít možnost naplňovat svoje potřeby v domově s menším počtem klientů. V následném období by měli následovat další kroky ve formě přesunu klientů do nově zrekonstruovaného chráněného bydlení v Jičíně, které se již charakterem lokality opravdu přibližuje stejnému prostředí a podmínkám, ve kterém žije běžná populace. Náročnou životní změnou, kterou budou klienti procházet jim vždy bude podpora pracovníků v sociálních službách, jimž patří velký dík.