Nový rok

Rok 2020 jsme v Domově zahájili přípitkem s klienty. Ti nám začátek roku prozářili v kostýmech Třech králů, ve kterých obcházeli obyvatele Domova s přáním zdraví a s tradiční koledou. V lednu jsme vyhodnocovali, co se povedlo, jak se daří naplňovat cíle a vize našeho Domova, tedy jakým způsobem a kam míří tzv. transformace, jíž jsme součástí.

Pravidelní čtenáři vědí, že transformace sociálních zařízení je celonárodním úkolem, který zajišťuje lidem žijícím v ústavech lepší a důstojnější podmínky pro život. Konkrétně jde o menší komunitní bydlení. Naplňování těchto úkolů předpokládá v první řadě změny v myšlení pracovníků a spolupracujících institucí, ale také změny samotných obyvatel, které podporujeme jak v jejich osamostatňování, tak v posilování sociálních kompetencí.

Podpora, kterou lidem každodenně zajišťujeme, vyžaduje velké úsilí. Je třeba pečlivě plánovat a jde o běh na dlouhou trať. Základním kamenem všeho jsou naši zaměstnanci – pracovníci v sociálních službách, naše zdravotní sestry, sociální pracovnice, ale i administrativní, stravovací nebo provozně-technický personál. Bez nich, bez jejich profesionality, schopnosti pomáhat, umění komunikovat, ochoty zařídit a naplnit nejrůznější potřeby klientů bychom se dnes nemohli chlubit osobními úspěchy našich klientů při posouvání vlastních hranic. Děkujeme za osobní přístup i pracovní nasazení a do nového roku přejeme hodně zdraví, pozitivní energie, trpělivosti a radosti ze společných efektivně strávených chvil.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová