Radost se zvířaty

V průběhu srpna jsme navázali na předešlý měsíc v letním a prázdninovém stylu trávení volného času. Klienti mají velmi vřelý vztah ke zvířatům a domácím mazlíčkům a jejich přítomností se téměř vždy podaří nastolit dobrou náladu. V Domově klienti mají možnost chovat domácí zvířata, je však nutné, se umět o ně postarat, případně i s podporou pracovníka. V rámci péče o domácí mazlíčky jsou klienti vedeni k odpovědnosti za chovaná zvířata. V praxi si nás oblíbila dvě koťata, která v areálu Domova vždy najdou vlídné pohlazení a něco dobrého k snědku. Dále mají klienti akvária s rybičkami, o která se starají a udržují je v čistotě.

Také jsme obnovili po více než roce setkávání se skupinou psů z Animal Therapy, na které se vždy klienti těší, protože vědí, že zažijí spoustu legrace. Kdo by se chtěl kamarádit s většími zvířaty, jezdí do Bydžovské Lhotky k paní Bártové, kde se spojí příjemné s užitečným při práci s koňmi, osly a kozami. A kdo chce vidět například velblouda, účastnil se výletu do nedaleké ZOO Chleby, která bývá pravidelným cílem výletníků a je oceňována pro svou menší rozlehlost. Díky příznivému počasí nás čekají i další naplánované události, ale o tom až příště.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová