Rehabilitace a léčebný tělocvik v DSS

Domov sociálních služeb – Rehabilitační péče o klienty
Na stránkách máte už několik let možnost se seznamovat s aktuálním děním v Domově sociálních služeb Chotělice. Tentokrát Vám představíme staronovou službu, kterou naše zařízení nabízí, a to úsek rehabilitace a léčebného tělocviku. Tento úsek byl v našem zařízení po několikaleté pauze obnoven v minulém roce. Vychází z předchozích zkušeností s využitím pohybových aktivit u klientů s kombinovaným postižením, kteří primárně služby zařízení využívají. Pracoviště je vybaveno pomůckami pro cvičení, masáže i fyzikální terapii včetně ultrazvuku a magnetoterapie. Zároveň jsou využívány venkovní cvičební prvky, tělocvična nebo nově vybudované hřiště pro pétanque. Do rehabilitace se zapojují i proškolení pracovníci v přímé péči. Pro klienty se sníženou mobilitou zajišťujeme ve spolupráci s lékaři místní nemocnice kompenzační pomůcky. V některých případech je postup péče konzultován se specialisty. Do praxe zde uvádíme rčení „lékař léčí – příroda uzdravuje“ v rozsáhlém parku i přilehlém lese. Vzhledem k vyššímu průměrnému věku klientů se zaměřujeme především na udržení stávající kondice. Zvláštní význam má služba pro klienty propuštěné po dlouhodobé hospitalizaci, kde dosahujeme velice uspokojivých výsledků. Nevěnujeme se zde pouze léčebným procesům, ale nabízíme i četná sportovní vyžití. Zvláštní oblibě se během letošního léta těšila hra pétanque, ve které jsme uspořádali i přátelské utkání s klientkami ze Skřivan. Vzhledem k zatím dosaženým výsledkům se zdá, že obnovení pracoviště bylo pro fyzickou, ale i psychickou kondici klientů správným rozhodnutím.
Tomáš Mauer