Stěhování do Chráněného bydlení v Jičíně

I když se to zdá neuvěřitelné, dnešním dnem začala další fáze transformace péče v DSS Chotělice a to – stěhování 6 klientů do Chráněného bydlení v Jičíně.
Děkujeme všem, kteří se na realizaci transformace podíleli a to zejména 8 statečným pracovníkům, kteří se svou neutuchající energií, připravovali chráněné bydlení, ale hlavně klienty na tento zásadní krok v jejich životě.
Je to malý krok pro člověka, ale obrovský krok v posunu péče o lidi s mentálním postižením. I když je prostředí Domova krásné a všichni, co zde pracujeme, žasneme každý den nad krásou parku a blízkého lesa, bylo rozhodnuto o reformě péče o lidi se zdravotním postižením a opuštění tohoto objektu. Pro naše klienty je to cesta k plnému zapojení se do běžného života se všemi výhodami, nevýhodami, radostmi i riziky.
Všichni doufáme, že tuto změnu naši klienti zvládnou, s grácií sobě vlastní, a že jim do života přinese jen to dobré, věříme, že budou s láskou vzpomínat na léta prožitá v Chotělicích…