Taneční kurzy v Hradci Králové

V Adalbertinu v Hradci Králové začaly dne 4. 2. 2023 taneční kurzy. Na první lekci si klienti mohli zatančit mazurku. Celé kurzy provází a moderují taneční instruktoři Klárka a Kája. Klienti mají možnost přátelit se se svými vrstevníky v přirozeném prostředí.