Vzpomínky

S blížícím se podzimem se může zdát, že jsme naladěni poněkud nostalgicky, když hovoříme o vzpomínkách.  Důležitost tomuto tématu však nemůžeme upřít. Každopádně vzpomínky nás provázejí celý život, vytvářejí nás a dávají nám pocit důstojnosti. Naši pracovníci si uvědomují, že klienti, ač mohou mít oslabené kognitivní funkce včetně paměti s ohledem na jejich postižení, jsou pro ně vzpomínky velmi důležité. Výbavnost paměti přímo souvisí s emotivním vnímáním, zejména vzpomínky spojené s rodinnými událostmi jsou často dobře vybavitelné.

S metodami a programy reminiscence se setkáváme zejména při kvalitní péči o klienty v seniorském věku, kdy pomáhají zlepšovat zdravotní stav, podporují komunikaci, posilují důstojnost. S některými technikami však pracujeme společně s našimi klienty také. Osvědčují se nám návraty do rodných měst a obcí, kde klienti poznávají místa, kde byli naposledy v době dětství. Oživují se staré zapadlé vzpomínky, na které není klient sám, ale obvykle sdílí tyto okamžiky s pracovníkem. Pro klienty, pro něž je obtížné dlouhé cestování,  jsou zpracovávány materiály pomocí prezentací v počítači, hledání vzpomínek na mapách atd.  Velmi oblíbenou činností bývá i vytváření fotoalb, vzpomínkových knížek se zážitky a vedení  rozhovorů o tématech, která klienty spojují.

Z poslední doby můžeme zmínit návštěvu v Muzeu hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově, které nám bylo pokladem pro vzpomínky z dětských let. Velmi děkujeme za ochotný a příjemný přístup a zrealizovanou myšlenku pro uchování hodnot. Díky návštěvě muzea a reakcím klientů si uvědomujeme, co všechno si vlastně jejich paměť pamatuje, vždyť mnozí pamatují rok 1965, kdy vznikl Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež. A kolik změn se od té doby událo. Ať nám ty hezké vzpomínky blednou co nejméně.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová