Zaměřeno na bezpečnost a zdraví

Začalo to čekáním a těšením se na jaro, kdy se naši klienti připojili ke Dni země. V jarních měsících měli chuť podílet se také na úklidu okolní přírody, tak jako jiní lidé, kteří si uvědomují, že přírodu je třeba chránit. Klienti uklidili okolní les od odpadků, a užili si tak i pobyt na čerstvém vzduchu. Podruhé v čase, kdy jaro přešlo v horké letní dny, se klienti vzdělávali v oblasti dopravních pravidel pro chodce a hlavně cyklisty. Školení zajišťoval DDM pod vedením Bc.  Lenky Kalugin Drobné ve spolupráci s dopravní policií. Na dopravním hřišti v Novém Bydžově si klienti ověřili i doplnili svoje znalosti při jízdě na kole. A do třetice by se mohlo říci: „Když jde o život“. V červnu byli klienti proškoleni záchranářem Lukášem Verflem ve zvládání poskytnutí první pomoci. Zdravotnický personál má zázemí v jiné budově, než klienti bydlí, je tedy důležité, aby se uměli správně zachovat v krizové situaci. Klienti se učí správně sdělit nastalou situaci do telefonu, rozpoznat osobu v bezvědomí a zahájit srdeční masáž. Na přístroji si mohli ověřit, zda masáž provádí technicky správně, a dařilo se jim velmi dobře. Za spolupráci výše jmenovaným moc děkujeme.

Za kolektiv pracovníků DSS Chotělice Mgr. Kateřina Verflová